LAST UPDATE
2006/11/9

 この教育シートは、一般社団法人日本溶接協会がIIW溶接管理技術者シラバスに準拠して作成した、溶接管理技術者用教育教材です。制作にあたっては、一般社団法人溶接学会に協力いただき、JWS-JWES協力事業として溶接情報センターで公開しております。

このコンテンツは、日本溶接協会の会員及び溶接学会の会員限定のコンテンツとなっております。ご利用には、ID・パスワードが必要です。詳細は、アクセス認証について をご覧ください。なお、一部の教育シートは非公開のものがあります。

    
シラバスインデックスへ    
   頭文字で検索 
 

その他(記号等)


 ■材料、溶接冶金
    そり
    ソルバイト
    塑性加工
    塑性変形
    粗大化
    粗粒域
    組織
    組織
    組織図
    組織制御
    組成的過冷
    組成変化
    双晶
   
    相互力
    相対湿度
    相転移
    相変態
    相律
    反り
 ■力学、熱工学、電気工学
    塑性ひすみ
    塑性ひずみ
    塑性域
    塑性拘束
    塑性拘束係数
    塑性降伏
    塑性変形
    塑性変形能
    塑性崩壊
    塑性歪
    想定欠陥
 ■切断
    粗度
 ■溶接・接合法
    ソリッドモデル
    ソリッドワイヤ
    ソルダ
    ソルダリング
    粗面
    素子
   
    層間温度
    層流
    送給速度
    送給速度
    送給抵抗
    側面すみ肉溶接
 ■継手、溶接損傷
    粗度
    側面すみ肉
 ■溶接製品
    送電機器
    送電鉄塔
    送風機
    造船
    側構
    側面衝突
    速度
    底板
 ■品質、安全、施工、試験法
    外箱
    訴訟
    層別
    相関係数
    相対濃度計
    総合的品質管理
    送気マスク
    騒音
    騒音測定
    騒音対策
    騒音防止
    測定器具
    損益
    損益分岐点
    ソフトトウ
    ソリッドワイヤ
    ソルダリング(マイクロ接合の)
    外付け式フード
    塑性(変形)拘束
    塑性ひずみ
    塑性ひずみ振幅
    塑性加工
    塑性逆ひずみ
    塑性座屈
    塑性設計
    塑性疲労
    塑性変形
    塑性変形能
    塑性崩壊
    塑性流動
    粗大化(結晶粒の)
    粗粒HAZ
    粗粒域
    粗粒焼戻しHAZ
    粗粒部
    組織
    組織試験
   
    層間温度
    層状介在物
    層状剥離割れ
    層数
    層別(管理図)
    掃引遅延
    操作子(交流アーク溶接機の)
    相加限界値
    相加溶接ヒューム限界値
    相互干渉
    相対湿度
    相対速度
    相対沈降径
    相対濃度計
    相当応力
    相変化
    総合性能
    総合的品質管理
    総組立て
    総粉じん
    走行機構
    走行台車
    走査電子顕微鏡
    送気マスク
    送給モータ(ワイヤの)
    送給ローラ(ワイヤの)
    送給速度(ワイヤの)
    送給電動機(ワイヤの)
    送給方式(ワイヤの)
    送信用探触子
    送電鉄塔
    騒音
    騒音性難聴
    像質計(IQI)
    増感係数
    増感紙
    増感率
    増幅器(レーザ)
    側外板
    側曲げ試験
    側面すみ肉継手
    側面すみ肉溶接
    測定対象作業場所
    損傷評価設計